Балка

Наименование продукции Цена, руб/тн
Балка 10 ст3сп/пс5 дл=9,0м с ост., имп. 37,300.00
Балка 12 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 37,930.00
Балка 12 ст3сп/пс5 дл=9,0м с ост., имп. 36,560.00
Балка 14 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 34,330.00
Балка 14 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 32,350.00
Балка 16 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 37,900.00
Балка 16 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 35,290.00
Балка 18 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 35,100.00
Балка 20 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 44,180.00
Балка 20 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 10,000.00
Балка 20 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,740.00
Балка 20 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 32,640.00
Балка 20 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,650.00
Балка 24 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 35,500.00
Балка 24 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 35,560.00
Балка 25 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,700.00
Балка 25 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,700.00
Балка 25 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,790.00
Балка 25 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,700.00
Балка 25 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,830.00
Балка 30 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,390.00
Балка 30 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,390.00
Балка 30 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,600.00
Балка 30 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,750.00
Балка 30 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,810.00
Балка 30 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 36,990.00
Балка 30 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,860.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,990.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 дл=8.7м, б/у 38,840.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 н/д, б/у 38,290.00
Балка 35 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,490.00
Балка 35 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,650.00
Балка 35 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,230.00
Балка 35 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,930.00
Балка 35 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,150.00
Балка 35 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,100.00
Балка 36 М ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 36,930.00
Балка 36 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 36,700.00
Балка 40 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,540.00
Балка 40 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,530.00
Балка 40 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,310.00
Балка 40 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,530.00
Балка 40 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,900.00
Балка 40 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,940.00
Балка 45 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,260.00
Балка 45 М ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 38,980.00
Балка 45 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 37,610.00
Балка 45 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,250.00
Балка 45 Ш1 ст3сп/пс5 дл=8.3м, б/у 38,110.00
Балка 50 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,710.00
Балка 50 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,680.00
Балка 50 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,000.00
Балка 50 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост. 49,250.00
Балка 55 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,780.00
Балка 55 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,730.00
Балка 60 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,690.00
Балка 60 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,590.00
Балка 60 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,340.00
Балка 60 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,480.00
Балка 70 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,430.00
Балка 70 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,400.00
Балка 70 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,280.00
Балка 70 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,510.00